Välkommen till AdsumFöretagarnas
bästa vän!

Välkommen till AdsumFöretagarnas
bästa vän!


Redovisning, revision, rådgivning

Adsum har gedigen erfarenhet från såväl småföretag och föreningar som offentlig och publik företagssektor. Vi ser fram emot att stå Era verksamheter till tjänst.

 •  

  Revision

  Vi tillhandahåller revision i enlighet med revisorslagen och god revisionssed. Regelverket för revision genomgår för tillfället förändringar och vi är väl uppdaterade för dessa. Vårt arbetssätt är kundorienterat och kostnadseffektivt. Det innebär att vi planerar, genomför och avrapporterar vår revision i nära kontakt med våra kunder. Samtliga kvalificerade revisorer inom företaget är medlemmar i Far – branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter.

  För mer information om revision, kontakta: Marita eller Susanne

 •  

  Årsredovisningar och bokslut

  Adsums medarbetare utför tjänster inom årsbokslut med tillhörande dokumentation såsom årsredovisningar, bokslutsbilagor och protokoll. Våra redovisningstjänster utförs enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REKO och våra auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i Far – branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter.

  För mer information om årsredovisningar och bokslut, kontakta: Lotta  eller Tina

 •  

  Skatt

  Våra medarbetare biträder vid upprättande av exempelvis: - beräkning av aktieutdelning - företagsdeklarationer - delägarbilagor (K10 och K12) - näringsbilagor för delägare i HB och KB - kapitalbilagor vid avyttringar. Vi samarbetar med skattejurister både lokalt och nationellt i de ärenden det krävs ytterligare expertis.

  För mer information om skatt, kontakta: Jihmmy eller Johan

 •  

  Rådgivning

  Vi hjälper er att planera omstruktureringar, generationsskiften, ombildningar och nybildningar. Vi kan också hjälpa er att köpa eller starta ett nytt aktiebolag.Vi samarbetar med bolagsjurister både lokalt och nationellt i de ärenden det behövs ytterligare expertis.

  För mer information om rådgivning, kontakta: Jihmmy eller Johan

 •  

  Bokföring & Redovisning

  Adsum tillhandahåller tjänster inom ett stort spektra på redovisningsområdet. Tjänster som exempelvis: - löpande bokföring- koncernredovisning - redovisning i samband med fusioner - redovisning i samband med företagsöverlåtelser - redovisning i samband med ombildningar.

  För mer information om bokföring & redovisning, kontakta: Eva eller Anna-Karin

Våra specialister

Vi älskar ekonomi och är över 25 experter specialiserade inom revision, årsredovisningar/
bokslut, skatt, rådgivning och löpande redovisning. Vi rör oss i Mälardalen och har kontor i Västerås, Eskilstuna samt Enköping. Låt oss presentera några av oss!

 
 • Jihmmy  En topprevisor i Västerås

  Med Adsum har vi inte bara revisionsstödet, utan även hjälp i frågor om skatt och bolagsrätt vilket är nödvändigt i vår koncern på Britt.

  Tore Nallgård
  VD och ägare i Britt Sweden AB

   Kontakta Jihmmy
 • Johan  Skapar trygghet

  Vi är ett bolag i en stor tillväxtfas och behöver därför förändras och omstruktureras i takt med vår tillväxt.
  Johan är en viktig tillgång i vårt dagliga arbete med sin kunskap och kvalité. Han skapar trygghet i våra beslut på ett pedagogiskt sätt och är ett bollplank för ledning och ekonomiansvarig.

  Holger Frense
  VD Frense Larsson Byggnations AB

   Kontakta Johan
 • Lotta  Hög kvalitet och kul att jobba med

  Som börsnoterat bolag har HiQ en tight deadline kombinerat med krav på högsta kvalitet och det levererar Lotta till oss varje månad. Att vi på HiQ också känner igen oss i att det är enkelt och kul att jobba tillsammans ger den där extra känslan av god service!

  Anders Nilsson
  HiQ Mälardalen AB

   Kontakta Lotta
 • Marita  ett val av revisor vi inte har ångrat

  Adsum är skarpa revisorer och ekonomer som är lätta att samarbeta med, och som med lång erfarenhet och stor kompetens bidragit till vår utvecklande bolagsresa.

  Kenneth Öholm
  VD i Byggmäster i Mälardalen AB

   Kontakta Marita
 • Sara  En viktig stöttepelare

  Adsum och Sara är en viktig partner för oss och har alltid stöttat oss med snabba och korrekta lösningar och svar. Det personliga engagemanget och den positiva inställningen gör att relationen till Adsum är präglad av förtroende och effektivitet.

  Magnus Jonasson
  Lovakademy AB

   Kontakta Sara
 • Susanne  en revisor vi litar mycket på

  Susanne levererar verkligen professionellt och noggrant stöd när vi behöver det.

  Anette Nygren
  Ekonomichef på Brottsta Bygg AB

   Kontakta Susanne

Här är alla vi som jobbar på Adsum, välkommen att kontakta oss!

Västerås/Enköping

Anette Hellberg
Redovisningskonsult
Deklarationer
Löpande bokföring
Angelica Östlund
Revisor

Revision
Anna-Karin Nordensten
Redovisningskonsult
Digitala lösningar
Årsbokslut & Årsredovisningar
Christoffer Nordfors
Redovisningskonsult
Deklarationer
Löpande bokföring
Eva Salo
Auktoriserad redovisningskonsult
Digitala lösningar
Årsbokslut & årsredovisning
Jani Timonen
Auktoriserad revisor
Idrottsföreningar
Analys
Jenny Arnell
Redovisningskonsult

Digitala lösningar
Årsbokslut & årsredovisning
Jessica Sandin Lindqvist
Auktoriserad redovisningskonsult
Föräldraledig

Fåmansföretag
Digitala lösningar
Jihmmy Ingvarsson
Auktoriserad revisor
Generationsskiften
Skatteoptimering
Josefin Johansson
Administratör


Lotta Olofsson
Auktoriserad redovisningskonsult
Controller
Koncernredovisning
Malin Sundberg
Revisor
Revision

Marita Lyckstedt
Auktoriserad revisor
Fåmansföretag
Stiftelser
Michel Kaya
Redovisningskonsult
Löpande redovisning
Årsbokslut & årsredovisningar
Pär Ramsten
Revisor
K2-regelverket
Tekniska lösningar
Sandra Eriksson
Revisor
Revision
K2-regelverket
Sara Söderqvist
Revisor
Utredningar
Intern kontroll
Stefania Scrieciu
Revisor
Revision

Tina Rörbrink
Auktoriserad redovisningskonsult
Controller
Fåmansföretag

Eskilstuna

Frida Albertsson
Redovisningskonsult

Löpande bokföring
Årsbokslut & årsredovisning
Jenny Antonsson
Revisor
Revision
Utredningar
Joel Karlsson
Auktoriserad revisor
Revision
Deklarationer
Johan Gustafsson
Auktoriserad revisor
Bygg & Anläggning
Koncernstruktur
Martin Östlund
Revisor
Revision

Niclas Johansson
Redovisningskonsult
Löpande bokföring
Årsbokslut & årsredovisning
Rosalinn Klingzell
Redovisningskonsult
Löpande bokföring

Susanne Wilander
Godkänd revisor
Ägarfrågor
Bolagsrätt

Våra ledord är

Enkelhet Personlighet & Engagemang

Adsum grundades 2008 och har sedan dess etablerat verksamheter i Västerås, Eskilstuna & Enköping. 

Företagets tjänster utförs med hög kvalitet tack vare hög kompetens hos medarbetare samt ett nätverk av specialister inom till exempel skatt och bolagsrätt.

Dokument

Vi har samlat bra och viktiga dokument nedan.
Klicka på länkarna för att öppna PDF i nytt fönster.